Kategorie

Fotovoltaický ohřev vody - celoroční, sezónní, kombinovaný

Jak vypadá běžná soustava pro ohřev vody?

Ostrovní fotovoltaický ohřev vody je velmi jednoduchá soustava. Je nutné nainstalovat fotovoltaické panely na střechu, od panelů přivést stejnosměrné vedení k regulátoru, regulátor nejlépe umístit do technické místnosti a na AC výstup regulátoru připojit běžný bojler.
Na bojleru není potřeba provádět žádné úpravy a zákazník tak neztratí záruku poskytovanou výrobcem bojleru. Pro servisní a údržbové práce na FVS je dobré nainstalovat mezi FV panely a regulátor pojistkový odpojovač. Pro systémy ohřevu vody závislé jen na elektrické energii, je pro celoroční provoz vhodné doplnit regulátor přepínačem HDO, který zajistí ohřátí vody v preferovaných časech, pokud přes den nedojde k ohřevu vody na požadovanou teplotu.

Jak navrhnout sestavu fotovoltaických panelů pro ohřev vody?

Doporučujeme zapojit do série 8 až 9 panelů 250 až 350 Wp. Pro běžné panely s napětím naprázdno UOC okolo 38 V bude maximální napětí fotovoltaické soustavy (FVS) 8 x 38 V = 304 V. Napětí soustavy nesmí překročit maximální napětí regulátoru (400 V). Pro mrazivé a slunné počasí se uvažuje přibližně 15% bezpečnost před vzrůstem napětím, proto musí pro FVS platit UOC FVS x 1,15 < 400 V.
Důležitým faktorem je také pracovní napětí spirály. Běžné bojlery mají konstrukční napětí 230V (efektivní hodnota střídavého napětí). Špičková hodnota napětí v domovních instalacích dosahuje 1,41x Uef = 324 V. Regulátor vytváří pulzní střídavé napětí a může do zátěže pustit maximální délku pulsu při maximálním napětí, a proto je vhodné maximální pracovní napětí návrhem FV soustavy omezit tak, aby nedocházelo ke snížení životnosti spirály. Ideální napětí UMPP soustavy volíme v rozmezí 260 až 300 V.

Jaké máte možnosti?

Pokud již se rozhodnete pro fotovoltaický ohřev vody, máte na výběr hned ze tří typů zapojení. Prvním z nich je ostrovní řešení pro sezónní ohřev vody s běžným bojlerem s jednou spirálou. Toto řešení je vhodné pro ohřev teplé vody od jara do podzimu a je zcela nezávislé na energii z distribuční sítě. Jeho obrovskou výhodou je také to, že k němu lze využít i dříve pořízený bojler. V případě využití bojleru se dvěma spirálami (případně bojleru se speciálně upravenou suchou spirálou) je možné souběžné připojení jedné topné spirály na regulátor s fotovoltaickými panely a druhé spirály na distribuční napětí. Díky tomu je zajištěn spolehlivý ohřev i za podmínek se slabým osvitem v zimních měsících. Poslední možností je poté kombinovaný systéms bojlerem s jednou spirálou. Pro tuto variantu je nutné regulátor dovybavit HDO modulem pro bezpečné přepojování topné spirály bojleru mezi regulátorem s fotovoltaickými panely a distribuční soustavou. Tato varianta v sobě pojí výhody dvou předešlých řešení, a to možnost využití dříve pořízeného bojleru a ohřevu za špatných světelných podmínek.

Více se o jednotlivých typech zapojení můžete dočíst v tomto článku.

Všechny komentáře