Kategorie

Typy zapojení FV soustav na ohřev vody

Využívání fotovoltaických systémů pro ohřev vody s sebou nese řadu výhod. Ať už je to jejich jednoduchost, bezobslužnost a bezúdržbovost nebo jejich poslední dobou stále příznivější cena. V případě regulátoru SolarEco OPL 9AC navíc bez jakýchkoliv dalších úprav využijete i běžný elektrický bojler provozovaný na distribuční napětí 230V, což ještě více snižuje pořizovací náklady fotovoltaické sestavy. S využitím fotovoltaiky můžete běžně ušetřit 50 až 70 % energie. Pořízení celé sestavy se tak zaplatí zhruba za 4 až 7 let, a to i bez dotace a složité administrativy.

Pokud se již rozhodnete pro fotovoltaický ohřev vody, máte na výběr hned ze tří typů zapojení soustav.


Ostrovní řešení pro sezónní ohřev vody s běžným bojlerem s jednou spirálou

Využití běžného bojleru s jednou spirálou je vhodné k ohřevu vody v období od jara do podzimu. Zároveň je zcela nezávislé na energii z distribuční sítě. Hodí se jak do rodinných domů, kde je více zdrojů tepla, tak na chaty a chalupy jako hlavní zdroj teplé vody. U výkonných FV soustav je navíc možné tento typ zapojení provozovat celoročně. Toto řešení je obzvlášť výhodné, neboť bojler využívá mnoho domácností. Z toho důvodu lze investici do něj považovat za spotřebovanou.

Bojlery (např. OKCE 200l) se dvěma spirálami umožňují souběžné připojení jedné topné spirály na regulátor s fotovoltaickými panely s regulátorem a druhé spirály na distribuční napětí (domovní rozvod elektrické energie). Tato koncepce umožňuje spolehlivý ohřev teplé vody i za podmínek se slabým osvitem v zimních měsících. Ohřev z distribuční sítě je navíc možné nezávisle regulovat na minimální požadovanou teplotu.


Ostrovní celoroční ohřev teplé vody s bojlerem se dvěma spirálami

Další možností, jak využívat fotovoltaiku k ohřevu vody je pořízení bojleru se dvěma spirálami (např. OKCE 200l), případně bojleru se speciálně upravenou suchou spirálou. Pro tuto variantu je nutné regulátor dovybavit HDO modulem pro bezpečné přepojování topné spirály bojleru mezi regulátorem s fotovoltaickými panely a distribuční soustavou (domovním rozvodem). Modul umožní přes den ohřívat vodu z fotovoltaických panelů a v nastaveném čase ohřát teplou vodu z distribuční sítě na základní teplotu, pokud byly v průběhu dne špatné osvitové podmínky.
Díky tomuto řešení lze souběžně připojit jednu topnou spirálu na regulátor připojený k fotovoltaické soustavě a druhou na distribuční síť. Tímto způsobem lze bez problémů ohřívat vodu i v zimě nebo za deště či sněžení. Minimální teplotu ohřevu z distribuční sítě je navíc možné nezávisle regulovat. Tím je ponechaná možnost ohřevu na vyšší teplotu při zlepšení osvitových podmínek FVS. I při nízkém výkonu tak může regulátor dodávat velmi malé přídavky energie (např. 100 W), které pokryjí případné tepelné ztráty vzniklé z důvodu omezené izolace běžných bojlerů.Kombinovaný systém pro ohřev teplé vody s jednou spirálou

Pokud již máte bojler nainstalovaný a zároveň je vaším jediným zdrojem teplé vody, je nutné pro celoroční komfortní ohřev doplnit regulátor HDO modulem. Ten zajistí bezpečné přepínání topné spirály bojleru mezi regulátorem s fotovoltaickými panely a distribuční soustavou (domovním rozvodem). Díky tomu je možné ohřívat přes den vodu pomocí fotovoltaických panelů a v nastaveném čase vodu ohřát z distribuční sítě na základní teplotu, pokud by byly v průběhu dne špatné podmínky. Výhodou tohoto řešení je, že lze využít i dříve pořízený bojler a tím snížit celkové náklady na pořízení fotovoltaického ohřevu vody. Nejste přitom nijak omezeni množstvím teplé vody podle světelných podmínek. HDO modul navíc také umožní blokování odběru elektrické energie ve vysokém tarifu.

Všechny komentáře