MPPT regulátory

MPPT regulátor DZD1.1AC 3kW s relé ZDARMA - PUIT pro FV ohřev vody se zobrazením veličin - NOVÁ VERZE 1.1

11 990 Kč s DPH

DZD1.1AC30-rele

Nová verze 1.1! Extra vylepšená verze DZD1 MPPT regulátoru s AC střídačem pro FV ohřev vody o výkonu 3kW s mnoha přidanými vlastnosti. Přepínací relé ZDARMA! Regulátor ukazuje všechny stavy chodu vč. vyrobené energie nebo teploty bojleru. Mikroprocesorové řízení zvyšuje množství využité energie především v zimě. Propracovaná koncepce zaručuje nejvyšší návratnost při nízkých pořizovacích nákladech

Více informací

Výbava

Expedujeme obratem, popř. max do 1-2 týdnů s ohledem na zvýšenou poptávku

Více informací

Nová verze 1.1! Verze DZD1.1AC zachovává všechny vlastnosti předchozího typu DZD1, které v mnoha oblastech vylepšuje. Přepínací relé pro využití přebytků na druou zátěž je v této verzi přidáno zdarma a naistalováno do regulátoru. Rozšíření vzešla především od požadavků certifikovaných firem pro snadnější realizace fotovoltaického ohřevu vody u zákazníků.

Přehled rozšířených vlastností verze DZD1.1AC:

 • vstupní napětí zvýšeno na 450V,
 • rozšířený rozsah MPPT až do 400V,
 • startovací napětí snížené na 110V,
 • rozšířený rozsah podporované zátěže od 16 do 120 Ohmů,
 • podpora spotřebičů od 450W se zachováním přepínání na druhou zátěž,
 • zobrazení vytížení zátěže v procentech,
 • zobrazení teploty bojleru pomocí externího čidla (není součástí regulátoru)
 • změna všech nastavení pouze z víka regulátoru (bez nutnosti demontovat víko),
 • vylepšená detekce první poruch v IT soustavě regulátoru,
 • podpora pro integraci do chytré domácnosti HomeAssistant nebo ESPhome,
 • zlepšení stability pro zobrazení dat na mobilní aplikaci pro OS Android,
 • z výroby nainstalované přepínací relé pro využití přebytků se druhou zátěží,
 • splnění požadavků NZÚ light,
 • prodloužení záruky na 3 roky.

Předchozí verze DZD1AC je vylepšená verze MPPT regulátoru pro fotovoltaický ohřev vody uvedená na trh v roce 2023, která zásadně rozšiřuje a vylepšuje vlastnosti původní verze regulátoru OPL9AC. Regulátor byl postaven na základech OPL9AC, ale zcela přepracován pro strojní technologii výroby s SMD součástkami. Změna výrobní technologie vytvořila úsporu místa a umožnila doplnit mnoho vylepšení. Při vývoji byl kladen důraz hlavně na EMC kompatibilitu, bezpečnost, stabilitu regulátoru a odolnost proti poškození. Po dlouhém vývoji byl pro nový regulátor uvolněn i zcela přepracovaný fw s novými vlastnostmi.

Vylepšení a nové vlastnosti DZD1AC:

 • nový vysoce účinný EMC filtr,
 • odpojení od FVS při poškození regulátoru,
 • sledování stavu izolace FVS,
 • vylepšené měření proudu,
 • vylepšený proces spínání střídače a snížení ztrátového tepla,
 • přepracovaný napájecí zdroj zvyšující stabilitu regulátoru,
 • plná odolnost proti zkratu na výstupu regulátoru,
 • snížení ztrátového tepla desky regulátoru a zesílení konstrukce na 3,5kW,
 • indikace nebezpečné úrovně napětí kondenzátorové banky a FVS,
 • indikace první poruchy na IT soustavě regulátoru,
 • vypínání regulátoru bez ztráty záznamu stavu a vyrobené energie,
 • rozšířená indikace na čelním panelu o aktivní výstup, požadavek chlazení a zapnutí přepínacího relé,
 • nový více fázový MPPT algoritmus s preferencí hledání vyšších napěťových maxim při zastínění,
 • potlačení regulace na výkonová maxima pro příliš nízká napětí za rozbřesku, náhlého zastínění apod.,
 • nové stavy dostupné uživateli: vypnutí, testování, ruční režim, regulace na jedno napětí, MPPT,
 • nové stavy pro řízení přepínacího relé: vypnutí, přepnutí při natopení, přepnutí a testování prioritní zátěže,
 • uživatelsky nastavitelné omezování výstupního výkonu pro ochranu tepelného spotřebiče,
 • trvalé posílání informací o stavu regulátoru s periodou 1 s neovlivňující proces regulace,
 • rozšíření měřených vstupů o teplotu bojleru,
 • všechna uživatelská nastavení jsou zobrazována na displeji,
 • vylepšené probouzení regulátoru při ranním rozbřesku,
 • klidné usínání regulátoru při soumraku až na konci zbytkové energie FVS,
 • snížení počtu falešných změn stavů u spínacího relé pro přepínání zátěže,
 • přímé nastavování žádané hodnoty napětí pro regulaci na fixní napětí,
 • automatický restart za 2 min. po nechtěném přechodu do nastavení,
 • plné vzdálené ovládání a testování bez nutnosti zasílat regulátor do servisu.

Zachované vlastnosti:

 • vysoce kontrastní digitální ukazatel veličin P/U/I/T(chladič),
 • poruchové stavy jsou zobrazovány textem a indexem chybového stavu,
 • plný výkon i při vysokých pracovních teplotách,
 • vyšší účinnost za zvýšené teploty okolí a nižší tepelné ztráty,
 • zvýšený teplotní rozsah, který poskytuje plný výkon i při vysokých pracovních teplotách,
 • nízké tepelné ztráty umožňují použít pouze pasivní chlazení,
 • vysoká elektrická účinnost přes 99 %,
 • vysoká odolnost na rozpojování AC zátěže termostatem bojleru,
 • zvýšená odolnost na zkrat v silové straně a přepětí na vstupní straně,
 • odolnost proti přepólování vstupu regulátoru,
 • účinná ochrana proti přetížení (proud i výkon),
 • zvýšená odolnost proti rušení,
 • provoz bez externího napájení (napájení jen z FVS),
 • přepínání výstupní zátěže,
 • vzdálené logování provozu regulátoru (s doplňkovou výbavou lan modul),
 • přehledné zobrazení v časovém grafu na webu nebo v mobilu (s doplňkovou výbavou lan modul).

DZD1AC 3kW PUIT je speciální MPPT regulátor s AC střídačem (invertorem) pro fotovoltaický ohřev vody o výkonu 3kW s vysokou účinností (až 99 %), který nepotřebuje ke svému provozu externí napájení. Regulátor splňuje podmínky dotace Nová zelená úsporám v kategorii C.2 bez SVT kódu, kódy se přidělují pouze pro kategorii C.3

Tento MPPT regulátor má digitální displej, který ukazuje všechny stavy chodu regulátoru (výkon, napětí, proud, teplotu apod.) a vyrobenou energii. Získáte tak kompletní informace o celém chodu regulátoru.

Vysoká technická úroveň a propracovaná koncepce je výsledkem vlastního dlouholetého výzkumu, který začal na prvních fotovoltaických soustavách pro ohřev vody v roce 2010. Mikroprocesorové řízení s pokročilými algoritmy a sofistikovaným rozpoznáváním parametrů FVS včetně vícefázové MPPT regulace odstraňují všechny nedostatky analogových PWM nebo zastaralých DC regulátorů. Propracovaná koncepce řízení zvyšuje množství využité energie proti jiným technologiím až o 35 %.


Unikátní vlastností regulátoru, kterou ostatní regulátory na trhu nemají, je vysoce efektivní využití zisků při nízkém oslunění (pološero, velká oblačnost, déšť, rozbřesk nebo soumrak). I při těchto extrémních podmínkách dokáže regulátor do soustavy dodávat energii od 1 wattu. Tyto nízké přídavky energie mohou pravidelně doplňovat tepelní ztráty v běžných bojlerech pro přípravu TUV. Obecně platí, že současné bojlery na TUV mají pro zmenšení prostorových nároků omezenou tepelnou izolaci, která prodražuje celoroční nákladovou bilanci na ohřev TUV z elektrických rozvodů. U běžných bojlerů představuje ztrátová energie v celoročním provozu až 15 % nákladů na přípravu TUV. To umožňuje v celoroční bilanci FVS dosáhnout až 70% úspory nákladů na ohřev teplé vody.

Regulátor umožňuje připojit běžné tepelné spotřebiče s odporovou spirálou (zkonstruované pro připojení k běžnému domovnímu rozvodu typu 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz) k fotovoltaickému zdroji se stejnosměrným napětím, které vytvářejí ostrovní FVS.

Tepelné spotřebiče, zkonstruované na běžné střídavé napětí domácích elektrických rozvodů, nemohou bez speciálních úprav (velmi drahých), spolehlivě pracovat na stejnosměrné napětí. Tato zařízení obsahují termostaty a jiné spínací prvky, které nemohou rozpínat stejnosměrný elektrický obvod, neboť při rozpínání silového stejnosměrného obvodu dochází k elektrickému oblouku. Ke zničení kontaktů dochází již při několika cyklech rozpojení. V některých případech může při rozpojení vzniknout velmi silný oblouk, který může uvnitř spotřebiče založit požár. Pro spolehlivý provoz běžných spotřebičů s odporovou zátěží (bez elektronických prvků) na střídavé napětí je nutné mezi FVS na stejnosměrné napětí a spotřebič vložit DC/AC invertor a tuto funkci vytváří tento regulátor.

Regulátor nepotřebuje ke svému provozu žádný externí zdroj napájení z domovního rozvodu. Jeho provoz je plně zajišťován z energie FVS. S tímto regulátorem je možné dosáhnout čisté ostrovní koncepce pro fotovoltaický ohřev vody. Nízké pořizovací náklady zaručují nejvyšší návratnost investice ze všech variant fotovoltaických soustav.

Regulátor smí pracovat jen s odporovou zátěží a za úplného oddělení od distribuční sítě (čistý ostrovní provoz při ohřevu teplé vody).

Na přání je možné regulátor vybavit přepínáním zátěže podle výkonu nebo dosažené teploty.

Instalaci regulátoru může provést jen osoba s náležitou odbornou kvalifikací podle zákonů platných v místě instalace.

Reviews

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Write a review

MPPT regulátor DZD1.1AC 3kW s relé ZDARMA - PUIT pro FV ohřev vody se zobrazením veličin - NOVÁ VERZE 1.1

MPPT regulátor DZD1.1AC 3kW s relé ZDARMA - PUIT pro FV ohřev vody se zobrazením veličin - NOVÁ VERZE 1.1

Nová verze 1.1! Extra vylepšená verze DZD1 MPPT regulátoru s AC střídačem pro FV ohřev vody o výkonu 3kW s mnoha přidanými vlastnosti. Přepínací relé ZDARMA! Regulátor ukazuje všechny stavy chodu vč. vyrobené energie nebo teploty bojleru. Mikroprocesorové řízení zvyšuje množství využité energie především v zimě. Propracovaná koncepce zaručuje nejvyšší návratnost při nízkých pořizovacích nákladech

Příslušenství

Ke stažení