Kategorie

Vyrovnávání teplotního koeficientu FV panelů

Fotovoltaické panely mají záporný teplotní koeficient a tuto vlastnost musí dobrý MPPT algoritmus vyrovnávat.

Na grafu je vidět, že plný výkon za silného jasného slunce ohříval panely a vlivem toho je vidět mírné slábnutí výkonu (červená křivka). Podmínky osvitu byly takřka rovnoměrné, proto je vliv poklesu výkonu jasně patrný. V druhé fázi mraky zastínily panely a nastalo postupné ochlazování. S ochlazováním je jasně vidět vzrůst Umpp (modrá křivka).

Ve třetí fazi začínají ustupovat mraky a obnovuje se výkon a tím i postupný pokles Umpp s dalším ohříváním panelů.

Všechny komentáře