Kategorie

Přechod na fotovoltaický ohřev vody je snadnější, než byste čekali


Ve společnosti již několik let převládá trend sociální odpovědnosti a ekologického životního stylu. S tím pochopitelně souvisí také využívání obnovitelných zdrojů energie. Využití obnovitelných zdrojů není jen přínos pro životní prostředí, ale může být i velmi prospěšné pro vaši peněženku. Jak a proč byste mohli i vy využívat obnovitelné zdroje energie ve své domácnosti? 

Jednou z nejrozšířenějších forem využití obnovitelných zdrojů energie je bezesporu využití solární energie. Málo doceněnou, a přitom velmi efektivní cestou, jak tuto energii využít, je využití této energie pro fotovoltaický ohřev vody. V tomto článku vás seznámíme, jak velice snadno ušetřit na ohřevu vody.

Fotovoltaický ohřev vody = nejjednodušší, bezobslužný a bezúdržbový systém!

Ze všech systémů na ohřev vody je vybudování a provozování fotovoltaického systému nejjednodušší, bezobslužné a bezúdržbové. V současné době je cena fotovoltaických panelů na velmi příznivé úrovni, a to ještě více zatraktivňuje toto řešení. S regulátorem SolarEco OPL 9AC využijete bez dodatečných úprav běžný elektrický bojler provozovaný na distribuční napětí 230 V a výrazně tím snížíte pořizovací náklady a návratnost celé investice. 

Ohřívač vody, který má většina domácností v rodinných domech, se může snadno proměnit v obrovský zdroj úspor. Už jen proto, že ohřev vody spotřebuje až 60 % elektrické energie. Není dokonce ani nutné ho nijak upravovat nebo kupovat nový. 

Potřebujete jen tři věci

S regulátory SolarEco snadno vytvoříte vlastní tzv. ostrovní systém. Na střechu je nutné umístit nejlépe 8 ks fotovoltaických panelů, přivést stejnosměrné vedení k regulátoru a regulátor umístit do místnosti s bojlerem. Základními komponenty ostrovního systému jsou tedy fotovoltaické panely, které jsou zapojeny do MPPT regulátoru OPL 9AC, ten přímým vedením napájí bojler. Instalace obsahuje ještě DC odpojovač, případně přepěťovou ochranu, či HDO modul pro ohřev v období s nízkou sluneční aktivitou. 

Ačkoliv je mnoha případech k využití solární energie nutné provádět změny na elektroinstalaci a v souvislosti s tím žádat distribuční společnost o připojení k síti, s regulátory SolarEco nic z toho nemusíte. Díky tomu tak ušetříte až 18 tis. Kč nákladů na administrativu, nákup čtyřkvadrantního elektroměru s úpravou na hlavním přípojném rozváděči a další procesní úkony. 

Všechny komentáře