MPPT regulátory

MPPT regulátor OPL 9AC 3kW - PUIT pro fotovoltaický ohřev vody se zobrazením veličin

11 480 Kč s DPH

Včetně 0 Kč pro ekologickou daň

OPL9AC3PUIT

MPPT regulátor s AC střídačem pro fotovoltaický ohřev vody o výkonu 3kW. Regulátor má displej, který ukazuje všechny stavy chodu vč. vyrobené energie. Mikroprocesorové řízení zvyšuje množství využité energie především v zimě. Pokročilé algoritmy řízení odstraňují nedostatky analogových PWM nebo DC regulátorů. Propracovaná koncepce zaručuje nejvyšší návratnost při nízkých pořizovacích nákladech.

Více informací

Výbava

Tento produkt již není na skladě

Více informací

OPL 9AC je speciální MPPT regulátor s AC střídačem (invertorem) pro fotovoltaický ohřev vody o výkonu 3kW s vysokou účinností (až 99 %), který nepotřebuje ke svému provozu externí napájení. Regulátor splňuje podmínky dotace Nová zelená úsporám v kategorii C.2 bez SVT kódu, kódy se přidělují pouze pro kategorii C.3

Tento MPPT regulátor má digitální displej, který ukazuje všechny stavy chodu regulátoru (chod, výkon, chybu, chlazení atp.) a vyrobenou energii. Získáte tak kompletní informace o celém chodu regulátoru vč. indikace vyrobené energie.

Vysoká technická úroveň a propracovaná koncepce je výsledkem vlastního dlouholetého výzkumu, který začal na prvních fotovoltaických soustavách pro ohřev vody v roce 2010. Regulátor je vybaven sofistikovaným a automatickým rozpoznáváním parametrů FVS, které vždy zajistí v MPPT režimu optimální výrobu elektrické energie.

Mikroprocesorové řízení s pokročilými algoritmy a sofistikovaným rozpoznáváním parametrů FVS včetně vícefázové MPPT regulace odstraňují všechny nedostatky analogových PWM nebo zastaralých DC regulátorů. Propracovaná koncepce řízení zvyšuje množství využité energie proti jiným technologiím až o 35 %.

Vysoká technická úroveň je výsledkem vlastního dlouholetého výzkumu fotovoltaických soustav používaných pro ohřev teplé vody, který začal již v roce 2010.

Unikátní vlastností regulátoru, kterou ostatní regulátory na trhu nemají, je vysoce efektivní využití zisků při nízkém oslunění (pološero, velká oblačnost, déšť, rozbřesk nebo soumrak). I při těchto extrémních podmínkách dokáže regulátor do soustavy dodávat energii od 1 wattu. Tyto nízké přídavky energie mohou pravidelně doplňovat tepelní ztráty v běžných bojlerech TUV. U běžných bojlerů představuje ztrátová energie v celoročním provozu až 15 % nákladů na výrobu TUV. Obecně platí, že současné bojlery na TUV mají pro zmenšení prostorových nároků velmi slabou tepelnou izolaci, která prodražuje celoroční nákladovou bilanci na ohřev TUV z distribuční sítě. To umožňuje v celoroční bilanci dosáhnout až 70% úspory nákladů na ohřev teplé vody.

Regulátor umožňuje připojit běžné tepelné spotřebiče s odporovou spirálou (zkonstruované pro připojení k běžné distribuční síti typu 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz) k fotovoltaickému zdroji se stejnosměrným napětím, které vytvářejí ostrovní FVS.

Tepelné spotřebiče, zkonstruované na běžné střídavé napětí distribuční sítě, nemohou bez speciálních úprav (velmi drahých), spolehlivě pracovat na stejnosměrné napětí. Tato zařízení obsahují termostaty a jiné spínací prvky, které nemohou rozpínat stejnosměrný elektrický obvod, neboť při rozpínání silového stejnosměrného obvodu dochází k elektrickému oblouku. Ke zničení kontaktů dochází již při několika cyklech rozpojení. V některých případech může při rozpojení vzniknout velmi silný oblouk, který může uvnitř spotřebiče založit požár. Pro spolehlivý provoz běžných spotřebičů s odporovou zátěží (bez elektronických prvků) na střídavé napětí je nutné mezi FVS na stejnosměrné napětí a spotřebič vložit DC/AC invertor a tuto funkci plní i OPL 9AC.

Regulátor nepotřebuje ke svému provozu žádný externí zdroj napájení (dodávky z distribuce). Jeho provoz je plně zajišťován z energie FVS. S tímto regulátorem je možné dosáhnout čisté ostrovní koncepce pro fotovoltaický ohřev vody. Nízké pořizovací náklady zaručují nejvyšší návratnost investice ze všech variant fotovoltaických soustav.

Regulátor smí pracovat jen s odporovou zátěží a za úplného oddělení od distribuční sítě (čistý ostrovní provoz při ohřevu teplé vody).

Na přání je možné regulátor vybavit přepínáním zátěže podle výkonu nebo dosažené teploty, případně zabudovat přístrojový AC jistič.

Instalaci regulátoru může provést jen osoba splňující kvalifikaci podle vyhlášky č. 50.

Vlastnosti

 • digitální ukazatel P/U/I/T (podle výbavy), který informuje o okamžitém stavu fotovoltaické soustavy
 • jednoduchá signalizace kompletního stavu pomocí LED,
 • plný výkon i při vysokých pracovních teplotách
 • vyšší účinnost za zvýšené teploty okolí a nižší tepelné ztráty
 • zvýšený teplotní rozsah, který poskytuje plný výkon i při vysokých pracovních teplotách
 • nízké tepelné ztráty umožňují použít pouze pasivní chlazení
 • vysoká elektrická účinnost přes 99 %
 • vysoká odolnost na rozpojování AC zátěže termostatem bojleru
 • zvýšená odolnost na zkrat v silové straně a přepětí na vstupní straně
 • odolnost proti přepólování vstupní strany
 • plně automatizovaný proces detekce připojené soustavy
 • plně implementovaná vlastnost MPPT s opakovanou nadřazenou kontrolou
 • účinná ochrana proti přetížení (proud i výkon)
 • zvýšená odolnost proti rušení
 • vylepšená odolnost proti zkratu (vnitřní pojistka na desce regulátoru)
 • provoz bez externího napájení (napájení jen z FVS)
 • přepínání výstupní zátěže podle výkonu a proudu
 • vzdálené logování provozu regulátoru
 • přehledné zobrazení v časovém grafu na webu nebo v mobilu

Reviews

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Write a review

MPPT regulátor OPL 9AC 3kW - PUIT pro fotovoltaický ohřev vody se zobrazením veličin

MPPT regulátor OPL 9AC 3kW - PUIT pro fotovoltaický ohřev vody se zobrazením veličin

MPPT regulátor s AC střídačem pro fotovoltaický ohřev vody o výkonu 3kW. Regulátor má displej, který ukazuje všechny stavy chodu vč. vyrobené energie. Mikroprocesorové řízení zvyšuje množství využité energie především v zimě. Pokročilé algoritmy řízení odstraňují nedostatky analogových PWM nebo DC regulátorů. Propracovaná koncepce zaručuje nejvyšší návratnost při nízkých pořizovacích nákladech.

Příslušenství

Ke stažení

OPL 9AC - Návod k obsluze

Návod k instalaci a obsluze MPPT regulátoru SolarEco OPL 9AC na efektivní fotovoltaický ohřev vody

Ke stažení (386.25k)

OPL 9AC - Katalogový list

Katalogový list pro MPPT regulátor SolarEco OPL 9AC na efektivní fotovoltaický ohřev vody

Ke stažení (64.98k)

OPL 9AC - Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě pro MPPT regulátoru SolarEco OPL 9AC na efektivní fotovoltaický ohřev vody

Ke stažení (68.45k)