MPPT regulátory

MPPT regulátor OPL 9AC 3kW - U/I pro fotovoltaický ohřev vody

OPL9AC3UI

NENÍ SKLADEM

Speciální MPPT regulátor s AC střídačem pro fv ohřev vody o výkonu 3kW s digitálním zobrazením napětí a proudu a stavovými LED diodami. Mikroprocesorové řízení zvyšuje množství využité energie především v zimě. Pokročilé algoritmy řízení odstraňují nedostatky analogových PWM nebo DC regulátorů. Propracovaná koncepce zaručuje nejvyšší návratnost při nízkých pořizovacích nákladech.

Více informací

Výbava

Maximální množství pro objednání je 2

Více informací

NENÍ SKLADEM

OPL 9AC je speciální MPPT regulátor s AC střídačem (invertorem) pro fotovoltaický ohřev vody o výkonu 3kW s vysokou účinností (až 99 %), který nepotřebuje ke svému provozu externí napájení. Regulátor splňuje podmínky dotace Nová zelená úsporám v kategorii C.2 bez SVT kódu, kódy se přidělují pouze pro kategorii C.3

Tento MPPT regulátor má digitální zobrazení napětí a proudu a stavové LED diody, které ukazují stavy regulátoru, jako je chod, výkon, chybu, chlazení atp.

Vysoká technická úroveň a propracovaná koncepce je výsledkem vlastního dlouholetého výzkumu, který začal na prvních fotovoltaických soustavách pro ohřev vody v roce 2010. Regulátor je vybaven sofistikovaným a automatickým rozpoznáváním parametrů FVS, které vždy zajistí v MPPT režimu optimální výrobu elektrické energie.

Mikroprocesorové řízení s pokročilými algoritmy a sofistikovaným rozpoznáváním parametrů FVS včetně vícefázové MPPT regulace odstraňují všechny nedostatky analogových PWM nebo zastaralých DC regulátorů. Propracovaná koncepce řízení zvyšuje množství využité energie proti jiným technologiím až o 35 %.

Unikátní vlastností regulátoru, kterou ostatní regulátory na trhu nemají, je vysoce efektivní využití zisků při nízkém oslunění (pološero, velká oblačnost, déšť, rozbřesk nebo soumrak). Při těchto extrémních podmínkách dokáže regulátor do soustavy dodávat energii od 1 wattu. I takto nízké přídavky energie mohou pravidelně doplňovat tepelné ztráty v běžných bojlerech TUV. U běžných bojlerů představuje ztrátová energie v celoročním provozu až 15 % nákladů na výrobu TUV. Obecně platí, že bojlery na TUV mají pro zmenšení prostorových nároků zmenšenou tepelnou izolaci, která prodražuje celoroční nákladovou bilanci na ohřev TUV z distribuční sítě. Fotovoltaický ohřev s regulátory SolarEco umožňuje v celoroční bilanci dosáhnout až 70% úspory nákladů na ohřev teplé vody.

Regulátor umožňuje připojit běžné tepelné spotřebiče s odporovou spirálou (zkonstruované pro připojení k běžné distribuční síti typu 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz) k ostrovnímu fotovoltaickému zdroji se stejnosměrným napětím.

Tepelné spotřebiče, zkonstruované na běžné střídavé napětí distribuční sítě, nemohou bez speciálních úprav (velmi drahých) spolehlivě pracovat na stejnosměrné napětí, protože obsahují termostaty a jiné spínací prvky, které nemohou rozpínat stejnosměrný elektrický obvod. Při rozpínání silového stejnosměrného obvodu dochází k elektrickému oblouku. Ke zničení kontaktů dochází již při několika cyklech rozpojení. V některých případech může při rozpojení vzniknout velmi silný oblouk, který může uvnitř spotřebiče založit požár. Pro spolehlivý provoz běžných spotřebičů s odporovou zátěží (bez elektronických prvků) na střídavé napětí je nutné mezi FVS na stejnosměrné napětí a spotřebič vložit DC/AC invertor a tuto funkci plní i OPL 9AC.

Regulátor nepotřebuje ke svému provozu žádný externí zdroj napájení. Jeho provoz je plně zajišťován z energie FVS. S tímto regulátorem je možné dosáhnout čisté ostrovní koncepce pro fotovoltaický ohřev vody. Nízké pořizovací náklady zaručují nejvyšší návratnost investice ze všech variant současných fotovoltaických soustav.

Na přání je možné regulátor vybavit přepínáním zátěže podle výkonu nebo dosažené teploty.

Instalaci regulátoru může provést jen osoba splňující kvalifikaci podle vyhlášky č. 50.

Vlastnosti

 • digitální ukazatel U/I/P (podle výbavy), který informuje o okamžitém stavu fotovoltaické soustavy
 • jednoduchá signalizace kompletního stavu pomocí LED,
 • plný výkon i při vysokých pracovních teplotách
 • vyšší účinnost za zvýšené teploty okolí a nižší tepelné ztráty
 • zvýšený teplotní rozsah, který poskytuje plný výkon i při vysokých pracovních teplotách
 • nízké tepelné ztráty umožňují použít pouze pasivní chlazení
 • vysoká elektrická účinnost přes 99 %
 • vysoká odolnost na rozpojování AC zátěže termostatem bojleru
 • zvýšená odolnost na zkrat v silové straně a přepětí na vstupní straně
 • odolnost proti přepólování vstupní strany
 • plně automatizovaný proces detekce připojené soustavy
 • plně implementovaná vlastnost MPPT s opakovanou nadřazenou kontrolou
 • účinná ochrana proti přetížení (proud i výkon)
 • zvýšená odolnost proti rušení
 • vylepšená odolnost proti zkratu (vnitřní pojistka na desce regulátoru)
 • provoz bez externího napájení (napájení jen z FVS)
 • přepínání výstupní zátěže podle výkonu a proudu
 • vzdálené logování provozu regulátoru
 • přehledné zobrazení v časovém grafu na webu nebo v mobilu

Reviews

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Write a review

MPPT regulátor OPL 9AC 3kW - U/I pro fotovoltaický ohřev vody

MPPT regulátor OPL 9AC 3kW - U/I pro fotovoltaický ohřev vody

NENÍ SKLADEM

Speciální MPPT regulátor s AC střídačem pro fv ohřev vody o výkonu 3kW s digitálním zobrazením napětí a proudu a stavovými LED diodami. Mikroprocesorové řízení zvyšuje množství využité energie především v zimě. Pokročilé algoritmy řízení odstraňují nedostatky analogových PWM nebo DC regulátorů. Propracovaná koncepce zaručuje nejvyšší návratnost při nízkých pořizovacích nákladech.

Příslušenství

Ke stažení

OPL 9AC - Návod k obsluze

Návod k instalaci a obsluze MPPT regulátoru SolarEco OPL 9AC na efektivní fotovoltaický ohřev vody

Ke stažení (386.25k)

OPL 9AC - Katalogový list

Katalogový list pro MPPT regulátor SolarEco OPL 9AC na efektivní fotovoltaický ohřev vody

Ke stažení (64.98k)

OPL 9AC - Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě pro MPPT regulátoru SolarEco OPL 9AC na efektivní fotovoltaický ohřev vody

Ke stažení (68.45k)