Kategorie

Co je hybridní fotovoltaická elektrárna?

Hybridní fotovoltaická elektrárna je sestava zařízení, které slouží pro výrobu a uchovávání elektřiny. Základním prvkem je fotovoltaický panel, který slouží k přeměně slunečního záření na elektrickou energii. Kromě solárních panelů může být do hybridní fotovoltaické elektrárny také zapojen například větrný generátor, kogenerační jednotka nebo baterie, což umožňuje dosáhnout větší efektivity a stability při výrobě elektřiny. Díky této kombinaci je možné dosáhnout plně autonomního energetického systému za všech okolností.

Nejčastěji se v domovních instalacích realizuje kombinace fotovoltaických panelůhybridního měniče a baterie. Měniče, které používáme, však možnost přidání větrného generátoru a spalovací jednotky umožňují. V našich podmínkách by však byla takováto kombinace pravděpodobně zbytečná.

Kdy se vyplatí instalovat hybridní elektrárnu a kdy naopak fotovoltaický ohřev vody?

Vlastnost                     
   fotovoltaický ohřev vody   hybridní fotovoltaický systém
plocha střechy pro instalaci FV panelůdo 3 kWpvíce než 5 kWp
velikost investicenízkávysoká
návratnost3 až 5 let i bez dotaces dotací 10 až 15 let
náročnost instalace

nízká, často lze realizovat svépomocí, ale není to podmínkou

vysoká, jen s pomocí odborné firmy pro nutnost připojení do domovního rozvodu, který je propojen s distribuční sítí nutná úprava velké části domovní elektroinstalace (elektroměrný sloupek, rozváděč pro hybridní měnič apod.)

legislativní podmínky

bez podmínek a omezení;

jde o ostrovní systém bez propojení s domovním elektrickým rozvodem

bez smlouvy o připojení nelze provozovat, neboť jde o výrobnu
využití

pokud je příprava TUV dominantní spotřebou - velmi dobrá kombinace s otopovou soustavou různých zdrojů tepla (uhlí, plyn, peletky, el. energie, TČ, ...)

využití energie pro všechny spotřebiče v domě v době i mimo sluneční aktivitu, ale často množství energie nestačí pro plné pokrytí potřeb

obtíže

přebytky lze využít jen na vytápění nebo vysoušení (jde o období června a července)

využití přebytků jen s doplňkovým zařízením a jen k ohřevu vody;

výkup přebytků za nevýhodných podmínek

Proč byste měli chtít hybridní elektrárnu s baterií?

Za prvé, baterie umožňují ukládání energie získané z fotovoltaických panelů v době, kdy je slunce silné, a následné využití této energie v době, kdy je slunce skryto za mraky nebo když je méně slunečné počasí. To může výrazně zvýšit celkovou účinnost solárního systému a umožnit snížení nákladů na nákup elektřiny z místní sítě. Proč nestačí Watt router? Protože výkon bojlerů je z pravidla menší než je maximální výkon průměrné elektrárny. I v těchto případech bude tedy docházet k přetokům do distribuční sítě a následným nákupům.

Dále mohou baterie sloužit jako zdroj nouzového napájení v případě, že slunce nesvítí nebo pokud dojde k výpadku místní sítě. To zajišťuje spolehlivost a stabilitu dodávky elektřiny i v nepředvídatelných situacích. Takový systém Vám rádi navrhneme a zrealizujeme, standardem je automatické přepínání. Elektrárna tak získá další funkci, kterou byste ocenili i samostatně.

V neposlední řadě Vám tato varianta nabídne možnost ostrovního provozu, to znamená, že se můžete odpojit od distribuce a vaše elektrárna je tak jediným zdrojem energie. Jaký může být benefit? Třeba to, že než Vás distributor připojí, můžete elektrárnu plně využívat bez strachu z pokut za neoprávněné dodávky do sítě.

Co je srdcem hybridní fotovoltaické elektrárny?
Hybridní elektrárna nemůže existovat bez hybridního asymetrického měniče. V čem je takový měnič jiný, než síťový?

  1. Hybridní asymetrický měnič umožňuje efektivní přeměnu stejnosměrného proudu získaného z fotovoltaických panelů na střídavý proud a paralelně ukládat a odebírat energii z baterií. Asymetrický měnič tedy umožňuje regulaci výkonu fotovoltaických panelů a baterií nezávisle na sobě, což umožňuje větší flexibilitu a kontrolu nad systémem.
  2. Asymetrický měnič se od symetrického liší tím, že je složen ze tří jednofázových měničů, díky této konstrukci je možné dodávat výkon do každé fáze tak, jak je potřeba. To umožňuje maximalizovat využití energie přímo ve vašem domě. Naše měniče dokážou dodat až polovinu třífázového jmenovitého výkonu do jedné fáze. Tuto vlastnost u jiných měničů nenajdete.

Zjistěte více o FVE na klíč